Bygg din egen vinkjeller

Pass på størrelsen

Ikke bygg rommet for stort. Det største aggregatet dekker rom opp til 20 000 liter eller ca. 2,7m x 3m ved 2,4m takhøyde.

Alle kjøleaggregater avgir varme. Varmemengde avhenger av aggregatets størrelse. Denne varmen kan man nyttiggjøre seg i et tilstøtende rom. Det er imidlertid viktig at omgivelses- temperaturen på varm side (der motordelen er) ikke overstiger 27°C for å sikre at kjøle- aggregatet ikke går mer enn nødvendig. Det er også viktig å ha minimum 50cm avstand over aggregatet til tak for at varm luft ikke stagnerer. Omgivelsestemperaturen på varm side bør heller ikke være lavere enn 10-12°C.

For best utnyttelse av kjøleaggregatet bør det være minst 1m avstand til motsatt vegg inne i vinkjelleren, samt at aggregatet ikke bør plasseres rett i mot døren.

Det man trenger for å bygge sin egen vinkjeller er:

  • Kjøleaggregat
  • Kjøleromsdør
  • Byggeveiledning
  • Byggevare-materialer

Vil du overlate byggingen til oss?

Hvis man ikke føler for å bygge og isolere et eget rom, kan man likevel enkelt skaffe seg en vinkjeller. Norcool tilbyr monteringsferdige prefabrikerte elementrom som enkelt monteres på en time eller to ved hjelp av en umbrakonøkkel.

100% sikret mot fuktskader

Med en prefabrikert elementvinkjeller er du 100% sikret mot fuktskader eller kondens når det monteres med luftspalte mellom eksisterende gulv og vegger.

Plassbesparende

I forhold til selvbygd vinkjeller er de meget plassbesparende da veggene er laget av isolerende polyurethanskum og er kun 5cm tykke.

Flyttbart

Rommene kan enkelt demonteres og flyttes, og du kan ta det med deg hvis du bytter bosted.

Størrelser

Elementrommene finnes i 4 størrelser:

  1. 120 x120cm – 2420liter
  2. 120 x180cm – 3740liter
  3. 180 x180cm – 5780liter
  4. 180 x 220cm – 7140liter

De er meget fleksible med mange kombinasjonsmuligheter for plassering av dør og aggregat.

Kjøleaggregater

Kjøleaggregatene plasseres i ferdige utsparinger i veggelementene. Det er også mulig å benytte splitt-aggregater til alle rommene. Et splitt-aggregat er et kjøleaggregat der kald og varm del er separert og befinner seg i hver sine rom forbundet med rør til kjølemedie.

Dette spesifiserer man da ved bestilling. Når det gjelder størrelse og ytelser på aggregater – se egen side ang. aggregater.

Plassering

Når det gjelder plassering av rom, omgivelsestemperatur og ventilasjon – ta kontakt med oss.