Garantiservice

  • Gjør de kontroller som er beskrevet i bruksanvisningen
  • Noter serienummer fra typeskiltet på produktet
  • Gi en så kort men konkret beskrivelse av problemet som mulig
  • Ha kjøpskvittering klar ved servicebesøk

Annen service

  • Gjør de kontroller som er beskrevet i bruksanvisningen.
  • Noter produkttype og serienummer fra typeskiltet på produktet.
  • Generelle vilkår ved bestilling av service.
  • Kontakt din nærmeste servicepartner.
  • Gi en så nøyaktig beskrivelse av problemet som mulig.
  • Ha kjøpskvittering klar ved servicebesøk.

Din nærmeste servicepartner