Bygg kjølerom selv

Plassering

Er du i nybyggerfasen kan du til og med bygge kjølerommet i tilknytning til kjøkkenet. For dette formålet finnes det en dør (D-2000) som kan påmonteres en møbelplate slik at døren matcher den øvrige kjøkkeninnredningen.

Innredning

For å kunne tilby en totalløsning av kjøleromsprodukter har vi utviklet en spesiell innredning for bruk i private kjølerom. De åpne hyllene er lette å rengjøre, gir god luftsirkulasjon og jevnere temperatur.

Standard innredningspakker

Vi tilbyr også komplette innredningspakker tilpasset normalt bruk. Se innredningspakkene her.

Byggeveiledning – Kjølerom

Et riktig bygget kjølerom vil sikre deg økonomisk og problemfri drift i mange år. Studér derfor byggeveiledningen nøye, og bygg kjølerommet ditt forskriftsmessig. Husk at aggregatet vil ha vesentlig høyere gangtid i et dårlig isolert rom.

Størrelse

Bygg ikke kjølerommet for stort. Svært få har behov for kjølerom som er større en 4-5000 liter. Sjekk maksimumskapasiteten og plasseringsbegrensninger på det aggregatet du velger, og les bruksanvisningen til aggregatet før du setter i gang selve byggingen. Generelt avgir større aggregater mer varme og lyd.

Plassering av kjølerom

Den ideelle plasseringen av et kjølerom er nærmest mulig kjøkkenet. Gunstig plassering er viktigere enn størrelsen på rommet. Alle typer aggregater avgir varme under drift. Mengden varierer med aggregatets kapasitet, og det kan dreie seg om en tilleggsvarme på mellom 500 og 800W i gangtiden. Det er derfor viktig å plassere kjøleaggregatets varme side mot et rom der man kan nyttiggjøre seg denne varmen best mulig. Når det gjelder tilstøtende rom til kjøleaggregatets varme side, skal man være oppmerksom på at temperaturen ikke må være høyere enn 27°C over lengre tid. Ved for høy temperatur vil man vanskeliggjøre/forhindre varmeavgivelsen, og man får dårligere effekt av kjøleaggregatet. Temperaturen bør ikke være lavere enn 10-12°C på aggregatets varme-side. Det skal ikke være lufteluker inn til kjølerommet, og kjølerommet bør heller ikke plasseres mot spesielt varme rom som fyrrom, badstue og lignende.

Plassering av aggregatet

Varm side av aggregater må ikke plasseres over eller i nærheten av varmekilder og det må være minst 50 cm avstand til tak over aggregatet for at aggregatet skal kunne kvitte seg med varm luft. Samtidig bør aggregatet plasseres så høyt som mulig på vegg for å få jevnest mulig temperatur inne i kjølerommet. Kjøleaggregatet kan ikke plasseres på yttervegg eller mot uisolert garasje.

Kald luft blåses rett ut fra kald del inne i kjølerommet. Avstand mellom vegger inne i kjøle- rommet må være min. 100 cm for at den kalde luften ikke skal stagnere rundt aggregatet slik at dette stopper på termostat før det er jevn temperatur i hele kjølerommet. Aggregatet bør heller ikke plasseres midt i mot dør da dette kan føre til kondens på magnetlist rundt dør.

Fuktsperre

Det er fukt- og råteproblemer vi skal sikre oss mot når vi bygger kjølerom. Fagfolk er i dag enige om at plast i vegger, gulv og tak gir det beste resultatet. Husk at all fuktighet vandrer mot det stedet som til enhver tid er kaldest.

Stor temperaturdifferanse betyr stor fuktvandring. Vi må sørge for at fuktigheten vandrer mot kjølerommet. Fester vi fuktsperren (plastfolien) mot kjølerommets varme side, hindrer vi fuk- ten i å trenge inn i isolasjonen. Vi gjør dette best ved å bygge et “rom i rommet.” Man gjør dette enklest ved å feste avstandsklosser på ca. 5 cm med jevn avstand på eksisterende vegger, tak og gulv. Fest så plastfolien på f.eks. 0,15 mm til klossene. Plastfolien må være hel, og det må være god overlapping og taping av skjøtene.

Ventilasjon

Luftspalten på 5 cm som vi nå får mellom eksisterende vegger/tak/gulv og plasten i kjølerommet må ventileres ut mot tilstøtende rom. Det er viktig å få god sirkulasjon av luften i spalten.

Isolasjon

Stenderne settes så opp mot plastfolien og isolasjonen dyttes forsiktig mellom disse. Kjølerommet bør isoleres med 10 cm isolasjonsmatter (A-kvalitet). Det passer derfor godt å benytte 2’ x 4’ stendere/spikerslag. Unngå å tette igjen luftespalten på den andre siden av plastfolien. En diffusjonsåpen ullpapp stiftes til stenderverket før innvendig kledning av GRAN settes opp.

Støpt dekke

Dersom kjølerommet blir plassert på støpt isolert dekke direkte på grunn, er det unødvendig å bygge nytt gulv, forutsatt at gulvet er fritt for varmekilder og/eller fuktighet. Mot støpt gulv er det viktig å tette godt.

Panel i kjølerom

Det er tilrådelig å bruke innvendig kledning av gran da furupanel setter smak på ferske matvarer. Materialer som avgir lukt, har diffusjonstett overflate eller som ikke er fuktbestandige, må unngås innvendig i kjølerom.

Vedlikehold

Alle typer aggregater krever rengjøring minimum 2 ganger pr. år for å fungere optimalt.